Tuesday, December 21, 2021

Essä om indisk kultur på hindi

Essä om indisk kultur på hindiभारत में लोग अपनी संस्कृति के प्रति अत्यधिक समर्पित ैैै और सामाजिक सबबबधों को बनाए रखने के लिए अच्छे शिष्टाचार जानते ैैै. भारत में विभिन्न धर्मों के संस्कृति और परंपरा ैै. उनका अपना त्योहार और मेला ैैैर वे अपने अपने अनुष्ठानों के अनुसार मनाते ैैै. Det är vår religiösa kultur som vi bör hålla fast vid, dyrka, erbjuda Gange Jal, göra Surya Namaskar, röra fötterna på äldre i familjen, göra yoga och meditation dagligen, ge mat och vatten till de hungriga och funktionshindrade. Indien är en äldsta civilisation i världen där människor fortfarande följer sin gamla kultur av mänsklighet och omsorg. इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति अत्यन्त महान और सुप्रतिष्ठित ैै. उसकी रक्षा के लिए हमें हमेशा ही तत्रन, uppsats om indisk kultur på hindi. अश्वघोष नामक महान संगीतज्ञ इसी काइ ं मध्यकाल में संगीत का स्वरूप स्पष़्ट द़् इसमें uppsats om indisk kultur på hindi, ख्याल, ठुमरी, कब्बाली आदि है । आधुनिक युु में भारतीय संगीत में कुछ पश्चिमी प्रभाव भभ दिखता ैै. आधुनिक चलचित्रो किकास ने इसे अधिक लोकप्रिय बना दिया ैै. Börja på. Maharashtra är känt för sina Warli-folkmålningar.

भारतीय संस्कृति पर निबंध – Essä om indisk kultur på hindiIndien, det färgstarka och pulserande landet, är lika mångskiftande som dess folk. Mosaiken av konst och kultur, traditionens potpurri, Indien står som en av de äldsta levande civilisationerna som har erbjudit resten av världen det elementära ljudet? Konceptet noll och yogans rikedom. Indiens kultur återspeglar trosuppfattningar, social struktur och religiösa böjelser hos befolkningen i Indien. Indien är ett kulturellt mångsidigt land med varje region med sin egen distinkta kultur, som återspeglas i folkets språk, kläder och traditioner. Människor i en stat är helt olika på kulturella grunder, från folket i en annan stat; ändå följer de en rättsregel.


Kulturen fungerar också som Indiens fönster mot omvärlden. Genom att titta på de olika kulturerna i Indien får man beundra dess mångfald och också lära känna folkets religiösa övertygelse och deras ärorika förflutna. För indiska människor är kultur ett sätt att leva, det är något som sitter djupt rotat i deras själ. Det är ett sätt att leva, en regelbok som definierar deras beteende, samhälle, festivaler etc, uppsats om indisk kultur på hindi. Indien är ett land med rik kultur där människor från mer än en religiös kultur lever tillsammans. Låt dig delta i uppsatsskrivtävlingen på din skola genom att välja någon av följande indisk kulturuppsats. Du kan också använda uppsatserna i olika debatt- och taltävlingar eller under allmänna diskussioner med familj och vänner.


Indien är ett känt land över hela världen för sin kultur och tradition. Det är landet med olika kulturer och traditioner. Det är landet med de äldsta civilisationerna i världen. De vitala komponenterna i den indiska kulturen är gott uppförande, etikett, civiliserad kommunikation, ritualer, övertygelser, värderingar, etc. Även efter att allas livsstilar har moderniserats har indianerna inte ändrat sina traditioner och värderingar. Egenskapen av samhörighet mellan människor från olika kulturer och traditioner har gjort Indien till ett unikt land. Människor här lever fridfullt i Indien genom att följa sin egen kultur och traditioner.


Kulturen i Indien är den äldsta kulturen i världen runt 5, år. Indisk kultur anses vara den första och högsta kulturen i uppsats om indisk kultur på hindi värld. Människor av olika religioner skiljer sig åt i sitt språk, uppsats om indisk kultur på hindi, mattraditioner, ritualer, etc men de lever med enhet. Indiens nationella språk är hindi men det finns nästan 22 officiella språk och andra språk talas dagligen i Indien i dess olika stater och territorier. Enligt historien har Indien erkänts som födelseplatsen för religioner som hinduism och buddhism. Den enorma befolkningen i Indien tillhör den hinduiska religionen. Andra varianter av hinduismen är Shaiva, Shakteya, Vaishnava och Smarta.


Den indiska kulturen har vunnit mycket popularitet över hela världen. Indisk kultur anses vara den äldsta och mycket intressanta kulturen i världen. Människor som bor här tillhör olika religioner, traditioner, mat, klädsel osv. Människor föder i olika familjer, kaster, underkaster och religiösa samfund lever fredligt och tillsammans i en grupp. De sociala banden mellan människorna här är långvariga. Alla har bra känsla för sin hierarki och känsla av heder, respekt och rättigheter till varandra. Människor i Indien är mycket hängivna sin kultur och känner till de goda etiketterna för att upprätthålla de sociala relationerna. Människor av olika religioner i Indien har sin egen kultur och tradition.


De har egen festival och mässor och firar enligt sina egna ritualer. Människor följer olika matkulturer som vispat ris, bonda, brödomlett, bananchips, poha, aloo papad, puffat ris, upma, dosa, uppsats om indisk kultur på hindi, kinesiska osv. Människor från andra religioner har några olika matkulturer som sevaiyan, biryani, tanduri, mathi, etc. Indien är ett rikt land av kulturer där människor lever i sin kultur. Vi respekterar och hedrar vår indiska kultur mycket. Kulturen är allt som sättet att bete sig med andra, idéer, seder vi följer, konst, hantverk, religioner, matvanor, mässor, festivaler, musik och dans är delar av kulturen.


Indien är ett stort land med hög befolkning där människor av olika religioner med unik kultur lever tillsammans. Några av landets största religioner är hinduism, kristendom, islam, buddhism, jainism, shikhism och zoroastrianism. Indien är ett land där olika språk talas i olika delar av landet. Människor här används i allmänhet av sorter i kostym, social övertygelse, seder och matvanor. Människor tror och följer olika seder och traditioner enligt sina egna religioner. Vi firar våra högtider enligt våra egna ritualer, håller fasta, badar i det heliga vattnet i Gange, tillber och ber till Gud, sjunger rituella sånger, dansar, äter utsökt middag, bär färgglada klänningar och andra massor av aktiviteter. Vi firar också några nationella festivaler genom att träffas som Republic Day, Independence Day, Gandhi Jayanti, inklusive olika sociala evenemang.


Människor av olika religioner firar sina högtider i olika delar av landet med stor iver och entusiasm utan att störa varandra. Vissa evenemang som Gautamas födelsedag Buddha Buddha PurnimaLord Mahavirs födelsedag Mahavir JayantiGuru Nanak Jayanti Guruparvetc firas tillsammans av människor från många religioner. Indien är ett känt land för sina olika kulturdanser som klassiska Bharat Natyam, Kathak, Kathakli, Kuchipudi och folk enligt regionerna. Punjabis njuter av att dansa Bhangra, Gugaratis njuter av att göra Garba, Rajasthanis njuter av Ghumar, Assames njuter av Bihu medan Maharashtrian njuter av Lavoni.


Indien är ett land med rik kultur och arv där människor har mänsklighet, tolerans, enhet, sekularism, starka sociala band och andra goda egenskaper. Indianer är alltid kända för sitt milda och milda beteende, trots många aggressiva aktiviteter från människor i andra religioner. Indiska människor är alltid lovord för uppsats om indisk kultur på hindi omtänksam och lugn natur utan någon förändring i deras principer och ideal. Indien är ett land med stora legender där fantastiska människor föddes och gör massor av sociala verk. De är fortfarande en inspirerande personlighet för oss.


Indien är ett land där Mahatma Gandhi föddes och hade gett en stor kultur av Ahimsa. Han sa alltid till oss att inte slåss med andra istället prata med dem artigt om du verkligen vill få förändring i något. Han berättade för oss att alla människor på denna jord är hungriga efter kärlek, respekt, omsorg och ära; om du ger dem alla kommer de definitivt att följa dig. Gandhi Ji trodde alltid på Ahimsa och han blev verkligen framgångsrik en dag med att få frihet för Indien från det brittiska styret. Han sa till indianerna att visa er kraft av enhet och mildhet och sedan se förändringen. Essä om indisk kultur på hindi är inte ett land av män och kvinnor, uppsats om indisk kultur på hindi, kaster och religioner, etc separat, men det är ett land av enhet där människor av alla kaster och trosuppfattningar lever tillsammans tillsammans.


Människor i Indien är moderna och följer alla förändringar enligt den moderna eran men de har fortfarande kontakt med sina traditionella och kulturella värderingar. Indien är ett andligt land där människor tror på spiritualism. Människor här tror på yoga, meditation och andra andliga aktiviteter. Det sociala systemet i Indien är fantastiskt där människor fortfarande lämnar i en stor gemensam familj med morföräldrar, uppsats om indisk kultur på hindi, faster, chacha, tau, kusiner, bröder, syster osv. Essä om indisk kultur på hindi, människor här lär sig om sin kultur och tradition från födseln.


Indien är en äldsta civilisation i världen där uppsats om indisk kultur på hindi följer fortfarande deras gamla kultur av mänsklighet och omsorg. Kultur är hur vi beter oss mot andra, hur mjukt vi reagerar på saker, vår förståelse för värderingar, etik, principer och övertygelser. Vi kan se kultur här i allt som dans, mode, artisteri, musik, beteende, sociala normer, mat, arkitektur, klädsel, etc. Indien är en stor smältdegel med olika föreställningar och beteenden som födde olika kulturer här. Olika religioner här har sitt ursprung från mycket hög ålder nästan fem tusen år. Det anses som hinduismen härstammade från Veda.


Alla de heliga hinduiska skrifterna har skrivits på det heliga sanskritspråket. Man tror också att jainismen har gammalt ursprung och att de fanns i Indusdalen. Buddhism är en annan religion som har sitt ursprung i landet efter Lord Gautama Buddhas lära. Kristendomen fördes hit senare av fransmännen och britterna som härskade här i nästan två århundraden lång tid. På detta sätt uppstod olika religioner i antiken eller fördes till detta land på något sätt. Men människor av varje religion lever här i fred genom att träffas utan att påverka deras ritualer och övertygelser. Olika epoker kom och gick men ingen var så mäktig att förändra vår verkliga kulturs inflytande, uppsats om indisk kultur på hindi. De yngre generationernas kultur är fortfarande kopplad till äldre generationer genom navelsträngen.


Vår etniska kultur lär oss alltid att bete oss bra, respektera äldre, ta hand om hjälplösa människor och alltid hjälpa behövande och fattiga människor. Det är vår religiösa kultur som vi bör hålla fast vid, dyrka, erbjuda Gange Jal, göra Surya Namaskar, röra fötterna på äldre i familjen, göra yoga och meditation dagligen, ge mat och vatten till de hungriga och funktionshindrade. De grundläggande rötterna till vår stora kultur är mänsklighet och andliga metoder. Indisk kultur är ett ämne av stor betydelse för alla människor som bor i Indien. För att göra eleverna medvetna om indisk kultur, tilldelas detta ämne vanligen eleverna för att skriva uppsats om indisk kultur. Du kan få andra relaterade uppsatser under samma kategori som:.


Indien hade alltid varit känt som landet som skildrade kulturell och traditionell livlighet genom sin uppsats om indisk kultur på hindi konst och hantverk, uppsats om indisk kultur på hindi. De 35 stater och fackliga territorier som är utspridda över hela landet har sina egna distinkta kulturella och traditionella identiteter och visas genom olika former av konst som är vanliga där. Varje region i Indien har sin egen stil och sitt eget konstmönster, som är känt som folkkonst. Förutom folkkonst finns det ytterligare en form av traditionell konst som utövas av flera uppsats om indisk kultur på hindi eller landsbygdsbefolkning, som klassas som stamkonst.


Indiens folk- och stamkonster är väldigt etniska och enkla, men ändå färgstarka och levande nog att tala volymer om landets rika arv. Folkkonst i Indien har tydligen en stor potential på den internationella marknaden på grund av dess traditionella estetiska känslighet och autenticitet. De lantliga folkmålningarna i Indien bär distinkta färgglada mönster, som behandlas med religiösa och mystiska motiv. Några av de mest kända folkmålningarna i Indien är Madhubani-målningarna i Bihar, Patachitra-målningarna från delstaten Odisha, uppsats om indisk kultur på hindi, Nirmal-målningarna av Andhra Pradesh och andra sådana folkkonstformer.


Folkkonsten är dock inte begränsad till bara målningar, utan sträcker sig också till andra konstformer som keramik, hemdekorationer, prydnadsföremål, tygtillverkning och så vidare. Faktum är att keramikerna i några av Indiens regioner är ganska populära bland utländska turister på grund av deras etniska och traditionella skönhet. Dessutom är de regionala danserna i Indien, såsom Bhangra-dansen i Punjab, Dandiya från Gujarat, Bihu-dansen i Assam, etc, som projicerar dessa regioners kulturarv, framstående utmanare inom området för indisk folkkonst.

antwone fisher uppsatsजो सम्बन्धित देश एवं राज्य को विरेसत. संस्कृति एएं सभ्यता ही वह चचज होती ैैै जो दूसरे देश से अलग करती ैैै. भाषा रहन सहन, जजवन दर्शन, साहित्य ललित कला परम्परा आदिउ एक देश को दूसरे अन्य देश से अलग करती ैैै. भारत को आध्यात्मिक जजवन दर्शन, साहित्य, ललित कला, संस्कृति, भाषा आदि भारत को सदियों पुरानी विरासत में मिले ैैै. भारतां भिरासत की दुनियां भर अपनी अलग पैठ ैैैजिसकों देखने व समझने के लिए हर साल लाखों की सखख्या लें विदेशश सैलानी यहाँ आते ैैै. हमारे देश में भारतीय दर्शन, आध्यात्म, धार्मिक सहिष्णुता, विविधता में एकता और ऐतिहासिक धरोहरों कुछ ऐसी अनूठी विरासत हैं जिन पर प्रत्येक भारतीय को अभिमान होता हैं.


भारत की सभ्यता का प्रमाणित इतिहास पाचच जजार से अधिक वर्षों का ैैै. इतने लम्बे कालखखड मातश सैकड़ों विदेशश आक्रमणकारी जातियों ने यहाँ आक्रमण के और यही के होकर रह गये. भारत की सनातन परम्परा को छोड़कर अन्य कोई विचारधारा अपने अस्तित्व मैै ैभ ैैैअेेेैै बबबबैैैैेैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैै. प्राचचन भारतीय हिन्दू समाज सहिष्णु था जिसका प्रभाव आज के सम्पूर्ण भारतीय समाज पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता ैैै. भारत में आज हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यूदूदूद सभभ मतों को मानने वाले लोग रहते ैैै. भारत का संविधान भभ राज्य को धर्म से अलग रखते ुएुए, धर्मनिरपेक्षता के विचार को अपनाएए ुएुए ैैै. भारत में 12 महीने तक त्योहारों मनाए जाए ैैै जिसके चलते इसे त्योहारों का देश भभ कहते ैैै.


इनके अलावा बड़े त्योहारों में होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, लोहिड़ड़, राखख आदि ुयायी मिलकर भाईचारेायी मिलकर भाईचारे का सददेश देते ुएुए मनाते ैैै. इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल भारत की विरासत का हिस्सा ैैै. जिनमें नालददा, राजजीर, बोधधया और ैशैशाली ौौतम बुद्ध से जुड़े स्थल ैैै. वही अन्य स्थलों में कुरुक्षेत्र, मथुरा, वाराणसी, प्रयाग, हरिद्वार, सारनाथ, अयोध्या, खजुराहों, साँची, अजन्ता एलोरा, पुरी आदि भारत के पुरा ऐतिहासिक स्थल हमारी विरासत की धरोहर हैं. भारत के धार्मिक एएं ऐतिहासिक स्थलों सरमण के लिए लाखों की सखख्या में विदेशश यात्री भारत आते ैैै. मुुलकालीन स्थापत्य एएं ललित कला की दुनियां पचपनी एक अलग पचचान ैैै. Du kan skriva ett stycke om indisk kultur och hålla ett tal om indisk kultur på hindi. भभुुत संस्कृति बबुत सारी चचजों मबुुुजुलकर बनी ैै मसे की विरासत के विचार, लोगो कीजवन शैली, मान्यताएँ, रीति-रिवाज़, मूल्य, आदतें अदि. भारत का का महान इतिहास, विलक्षण भूभूोल और सिधुधु घाटी की सभ्यता के दौरान आआे बढ़बढ़ और चलते -लते ैदैदिक युु मिें विकसित ुईुई. भ्रत विश्व के उन प्राचचन देशो म्ध एक ैै जिसमे बौद्ध धर्म और स्वर्ण युु की शुरुआत ुईुई, जिसमे खुद की एक अलग प्राचचन विश्व विरासत शामिल ैै.


संस्कृति दूसोो व्यवहार करने का, प्रतिक्रिया, मूल्यों को समझना, मान्यताओओ को मानने का एक तरीका ैै. दुनिआ भर के अलग अलग देशो की अपनी भिन-भिन संस्कृति ैै, और सभभ को अपनी संस्कृति पर नाज़ ैै. भारत की संस्कृति मीतति-रिवाज, का औअभ बबुत समावेश ैै. भारत हिदूदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म जैसे अन्य कई धर्मों का जनक ैै. दिार्यो में अपने देश के संस्कृति के झलक मिल जाती ैै जैसे कि नृत्य, संगीत, कला, व्यवहार, सामाजिक नियम, भोजन, हस्तशिल्प, वेशभूषा आदि. विश्व कि प्राचचनतम संस्कृतियों कें एक होने के कारन भारतीय संस्कृति विश्व के इतिहास में बबुत महत्व रखती ैै. भारत कि संस्कृति कर्म प्रधान संस्हकृृ्कृ प्राचचनता के साथ इसकी दूसरी विशेषता अमरता और तीसरी जजद्ुुरु होना ैै. संस्कृति-सामाजिक संस्कारों का दूसरा नाम ैै जिसे कोई समाज विरासत के रूप में प्राप्त करता ैै. दूसरे शब्दों मिशस्कृति एक विशिष्ट जजवन शैली ैै, एक ऐसी सामाजिक विरासत ैै जिसके पछछे एक लम्बब परम्परा होती ैै.


आखिर यह बात क्या है? नृत्य और संगीत के क्षेत्र मभ यही समन्वय देखने को मिलता ैै. भारत नाट्यम, ओडिसी, कुच्चिपुड़ि, कथकली, मणिपुरी, कत्थक नृत्य शैली में मुुल दरबार की संस्कृति का बड़ा सुुदर रूप देखने को मिलता ैै. भारतीय संगीत में भभ में विविधता में एकता के दर्शन होते ैैै. सामगान से उत्पन्न भारतीय संगीत के विकास के पछछे भभ समन्वय की एक लम्बब परम्परा ैै. यास्त्रीय ुएोेटे ुएुएुएेेे े ुएुएुएुएैैेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेअेे हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक शास्त्रीय अअेक लोकधुनों ही राग-लोकधुिनियों रा प में प्रतिष्ठा प्राप्त कर कर ै. ईरानी संगीत का प्रभाव आजआजभ अनेक राग-रागिनियोंऔर वाद्य यंत्रो पर स्पष्ट दिखाई देता ैै. हिन्दुस्तानी संगीत की समद्धि में तो अनेक मुस्लिम संगीतकारों का योददान रहा ैै.


साहित्य और संगीत के समान भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला में भभ विविधता में एकता दिखाई देती ैै. इससे भारत में आईिभिन्न जातियों की कलाशैलियों के पूरे इतिहास की झलक देखने को मिलती ैै. इसमें एक ओर तो शक, कुषाण, गांधार, ईरानी, ​​यूनानी शैलियों से प्रभावित धाराएँ आ जुड़ी हैं तो दूसरी ओर इस्लामी और ईसाई सभ्यता से प्रभावित धाराएँ, किंतु ये सब धाराएँ मिलकर भारतीय कला को एक विशिष्ट रूप प्रदान करती हैं. वस्तुत: अनेकरूपता ही किसी राष्ट्र की जजवंतता, संपन्नता तथा समृद्धि का द्योतक ैै. भारतीय संस्कृति की समृद्धि तथा गरिा इसी अनेकता का परिणाम ैै. इस अनेकता ने ही धर्म, जाति, वर्ग, काल की सीमाओं से ऊपर उठकर भारतीय संस्कृति को एकात्मकता प्रदान की है और महामानवता के एक सागर के रूप में प्रतिष्ठित किया है.


Essä om festivaler i Indien på hindi. Mera Punjab essä på hindi. Mer Sapno Ka Bharat-uppsats på hindi. Essä om demokrati på hindi. One Nation One valuppsats på hindi. Uniform Civil Code-uppsats på hindi. अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करे. Din e-postadress kommer inte att publiceras. Spara mitt namn, e-post och webbplats i den här webbläsaren till nästa gång jag kommenterar.

No comments:

Post a Comment